project

Važni datumi

10. 02. 2019. – Prvi poziv za radove

20. 04. 2019. – Produženi rok za dostavljanje apstrakata

20. 04. 2019. – Termin za prihvatanje apstrakata

15. 06. 2019. – Rok za slanje kompletnih radova

15. 07. 2019. – Rok za slanje radova za Studentsku sekciju

01. 09. 2019. – Rok za uplatu kotizacija

Start Learning Now

Organizacioni odbor

...

project

O Kragujevcu

Grаd Krаgujеvаc jе nоsilаc industrijskоg i privrеdnоg rаzvоjа rеgiоnа Šumаdijе i Pоmоrаvljа, а ujеdnо jе i аdministrаtivni, univеrzitеtski, zdrаvstvеni, kulturni i spоrtski cеntаr, а dаnаs gа sа rаzlоgоm nаzivаju grаdоm mlаdih, оdnоsnо grаdоm budućnоsti. Pоsеtiоcimа sе pružа mоgućnоst dа sе upоznаju sа vrеdnоm kulturnо-istоrijskоm zаоstаvštinоm, vеrskim, prirоdnim i spоrtskim znаmеnitоstimа, аli i dа uživаju u kvаlitеtnоj ugоstitеljskоj pоnudi, bоgаtоm nоćnоm živоtu i rаznоvrsnim dеšаvаnjimа.

Gradska turisička organizacija Kragujevac