IRMES programski odbor


Programski odbor konferencija IRMES je stalno telo koje odlučuje o bitnim stvarima za buduće IRMES konferencije, kao što su: organizator, vreme i mesto održavanja, tematske oblasti, idr. Sačinjavaju ga predstavnici institucija članica asocijacije ADEKO i organizatori prethodnih IRMES konferncija.


Predsednik Programskog odbora:
 • Prof. dr Radivoje Mitrović, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Sekretar Programskog odbora:
 • Doc. dr Žarko Mišković, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Članovi Programskog odbora:
 • Milosav Ognjanović, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Vojislav Miltenović, Univerzitet u Nišu, Srbija
 • Dragan Milčić, Univerzitet u Nišu, Srbija
 • Milan Rackov, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Nenad Marjanović, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
 • Radoslav Tomović, Univerzitet Crne Gore, Crna Gora
 • Milan Tica, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska
 • Biljana Marković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska
 • Adisa Vučina, Sveučilišta u Mostaru, BiH