O nama

IRMES – Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema


Katedra za Mašinske konstrukcije i mehanizaciju Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Asocijacija za dizajn, elemente i konstrukcije – ADEKO, organizuju međunarodnu naučnu konferenciju IRMES 2019, u Kragujevcu, septembra 2019. godine.

IRMES 2019 je deveta konferencija u organizaciji udruženja ADEKO, ranije JuDEKO. Odluka o dodeli organizacije konferencije IRMES 2019 Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu doneta je na sastanku Koordinacionog tela udruženja ADEKO u Trebinju 2017. godine. Organizacija i kvalitet konferencije IRMES 2017 predstavljaju podstrek i motiv za što bolju organizaciju naredne konferencije.

Asocijacija ADEKO je osnovana 1973. godine kao Jugoslovensko Društvo za Mašinske Elemente i Konstrukcije – JuDEKO. Cijevi ADEKO asocijacije su: Podsticanje razvoja nauke o mašinskim elementima, konstruisanju i razvoju proizvoda; Podsticanje teorijskih i eksperimentalnih istraživanja u ovoj oblasti; Uspostavljanje i proširenje kontakata, poseta i saradnje između stručnjaka i organizacija ovog regiona; Podsticanje obrazovanja i razmene naučnih i stručnih informacija; Organizacija stručnih i naučnih skupova – kongresa, konferencija, simpozijuma, seminara i drugih stručnih savetovanja iz ove oblasti.

Na prethodnih osam IRMES konferencija (prva 1995., poslednja 2017. godine), izloženo je skoro hiljadu radova, i bilo je preko hiljadu učesnika iz celog sveta. Duga i uspešna tradicija predstavlja stabilnu osnovu za uspešno organizovanje budućih IRMES konferencija.

Misija IRMES konferencija je da služi globalnom društvu tako što će unaprediti, raširiti i primeniti nova inženjerska znanja, sa ciljem da posluži kao izvor najnovijih i najrelevantnijih informacija mašinskim inženjerima i stručnjacima iz srodnih oblasti – na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou.

Katedra za Mašinske konstrukcije i mehanizaciju Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu (ranije Mašinskog fakulteta) predstavlja tim iskusnih i mladih istraživača iz oblasti mašinskih elemenata i konstrukcija, sposoban da doprinese razvoju i primeni novih znanja u ovim oblastima. Nadamo se da ćemo se pokazati i kao dobri organizatori i domaćini devete konferencije IRMES 2019.

Važni datumi, konkretni ciljevi, teme i oblasti koferencije IRMES 2019 biće definisani u saradnji sa udruženjem ADEKO, a saglasno savremenim tokovima i potrebama.

Težićemo da obezbedimo što šire međunarodno učešće, kako bismo dobili što veći broj kvalitetnih radova i kako bi povećali značaj i uticaj konferencija IRMES na globalnom nivou. Svi radovi će proći proces recenziranja, a odabrani će biti publikovani u relevantim međunarodnim časopisima.

Predložićemo da konferencija IRMES 2019 (i buduće IRMES konferencije) imaju Počasni odbor, koji bi činili najugledniji i najiskusniji profesori i istraživači iz oblasti mašinskih elemenata i konstruisanja, sa ciljem da se obezbedi kontinuitet i visok kvalitet konferencija.

Koristeći dobra iskustva sa prethodne konferencije IRMES 2017, biće organizovana i studentska sekcija. Cilj nam je da zainteresujemo i uključimo što veći broj studenta, mladih i kretaivnih ljudi, da se bave oblašću elemenata i konstruisanja i da predlažu originalne ideje i konkretna rešenja i da kroz učešće na konferenciji stiču iskustva.

U okviru konferencije IRMES 2019 biće organizovano niz pratećih manifestacija, kako bi se obezbedila što kvalitetnija razmena znanja i iskustava, kao i što prijatniji boravak u Kragujevcu u septembru 2019. godine.

Pozivamo sve zainteresovane da daju doprinos u organizaciji i radu konferencije IRMES 2019. Najveću pomoć očekujemo od organizatora prethodnih IRMES konferencija, kao i drugih konferencija u organizaciji asocijacije ADEKO.


Predsednik Organizacionog odbora IRMES 2019

Prof. dr Nenad Marjanović