Prethodne konferencije

Picture

Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema ‐ IRMES 2019

05. – 07. septembar 2019. – Kragujevac

Pročitaj više 2019
Picture

Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema ‐ IRMES 2017

07. – 09. septembar 2017. – Trebinje

Pročitaj više 2017
Picture

Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema ‐ IRMES 2011

27. – 28. oktobar 2010. – Zlatibor

Pročitaj više 2011
Picture

Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema“ ‐IRMES 2006

21. – 22. septembar 2006. – Mrakovica

Pročitaj više 2006
Picture

Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema ‐IRMES 2004

16. –17. septembar 2004. – Kragujevac

Pročitaj više 2004
Picture

Istraživanje i razvoj mašinskih sistema – IRMES 2002

19. – 20. septembar 2002. – Jahorina

Pročitaj više 2002
Picture

Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema ‐ IRMES 2000

13. - 15. septembar 2000. – Kotor

Pročitaj više 2000
Picture

Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema ‐ IRMES'98

09. – 11. septembar 1998. – Beograd

Pročitaj više 1998
Picture

Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema ‐ IRMES'95

19. – 25. april 1995. – Niš

Pročitaj više 1995