Katedra za Mašinske konstrukcije i mehanizaciju Faukulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu sa Asocijacijom za dizajn, elemente i konstrukcije – ADEKO organizuje 9. Međunarodna naučna konferencija – IRMES 2019 u Kragujevcu od 5. do 7. Septembra.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete u IRMES 2019 konferenciji i date Vaš doprinos ovom događaju slanjem svojih radova.

Prijava radova

Prijavljeni i prezentovani radovi će biti publikovani na internetu u otvorenom broju of IOP Conference Series: Materials Science and Engineering koji je indeksiran od strane mnogih međunarodnih baza kao što su: Ei Compendex, Scopus, Thomson Reuters (WoS), Inspec, idr.

Autori mogu alternativno da izaberu da im radovi budu publikovani u izabranim časopisima (FME Transactions, Facta Universitatis Series: Mechanical Engineering, Tribology in Industry, Machine Design, Mobility & Vehicle Mechanics or Applied Engineering Letters).

Produženi rezimei svih prihvaćenih radova će biti štampani.