Premium Full Standard Basic Entry
U dinarskoj protivvrednosti ≥ 1.500 EUR ≥ 1.000 EUR ≥ 600 EUR ≥ 400 EUR ≤ 400 EUR
Logo i ime preduzeća sa linkom na web stranicu
Promo materijal sponzora svim učesnicima koferencije
Logo i ime preduzeća štampan u Zborniku konferencije
Reklamni materijal u Zborniku konferencije Zadnja korica (logo u boji) + strana u Zborniku (u boji) Strana u Zborniku (u boji) Strana u Zborniku (crno-bela)
Reklamni štand
Promo strana na sajtu
Prezentacija preduzeća
Uključena kotizacija 2 2 1 1 1