Studentska sekcija

Posebna sekcija konferencije IRMES 2019 je posvećena studentima osnovnih i master akademskih studija. Njihovo učešće je predviđeno u jednoj od dve kategorije:


1. RAZVOJ MAŠINSKIH SISTEMA UZ KORIŠĆENJE TEHNOLOGIJA IZRADE BRZIH PROTOTIPOVA


Ova kategorija je namenjena takmičenju studentskih timova u razvoju novih proizvoda korišćenjem aditivnih tehnologija. Studenti treba da u formi proširenog apstrakta obima do dve stranice dostave opis novog proizvoda, njegove osnovne radne karakteristike, prednosti, nedostatke, namenu,… najkasnije do 1. juna 2019. godine. Prošireni apstarkti se šalju prof. dr Mirku Blagojeviću na e-mail adresu mirkob@kg.ac.rs. Templejt se može preuzeti sa stranice sa šablonima za pisanje. Prihvaćeni prošireni apstrakti će biti odštampani u zborniku radova.

Studentski timovi treba na konferenciju da donesu odštampane modele razvijenih proizvoda gde će u određenom terminu biti organizovana njihova izložba. Pored ovoga grupe traba da naprave A0 ili A1 poster koji će biti izložen uz njihov rad i koji će sadržati osnovne informacije o razvoju i radu njihovog proizvoda.

Izloženi će biti samo proizvodi prisutnih studentskih timova!

Osnovni kriterijumi pri ocenjivanju projekata biće: dizajn, tehnologičnost, inovativnost, inventivnost, tržišni potencijal, uticaj na životnu sredinu, ...


Važni datumi:
• 15. februar 2019. – Prvi poziv za dostavljanje proširenih apstrakata,
• 1. jun 2019. – Dostavljanje proširenih apstrakata,
• 15. jul 2019. – Rok za prihvatanje proširenih apstrakata.

2. PISANJE RADOVA


Radovi treba da budu rezultat istraživanja studenata realizovanih u toku izrade završnog ili master rada, ili u okviru predmeta čiji je sadržaj povezan sa nekom od tema konferencije. Templejt se može preuzeti sa sajta konferencije na stranici sa šablonima za pisanje . Prihvaćeni radovi će biti odštampani u zborniku konferencije.

Važni datumi:
• 15. februar 2019. – Prvi poziv za dostavljanje radova,
• 20. april 2019. – Rok za dostavljanje apstrakata,
• 20. april 2019. – Rok za prihvatanje apstrakata,
• 15. jul 2019. – Rok za slanje kompletnih radova,
• 15. avgust 2019. – Obaveštenje o prihvatanju konačnih verzija radova.

Apstrakte i radove se šalju prof. dr Mirku Blagojeviću na e-mail adresu:
mirkob@kg.ac.rs.

OPŠTE NAPOMENE:
1. Studentski radovi su oslobođeni plaćanja kotizacije!
2. U okviru obe predviđene kategorije najbolji radovi će biti nagrađeni!