Book of Abstracts

Autori se pozivaju da dostave rezime rada u skladu sa temama konferencije IRMES 2019.
Zvanični jezik konferencije je engleski.

SLANJE REZIMEA

Za slanje rezimea je potrebno ispratiti sledeću proceduru:

• Kreirati/otvoriti nalog na EasyChair platformi;
• Uneti sve neophodne podatke;
• Iskopirati rezime na EasyChair platformu;
• Kliknuti na Submit.

SLANJE RADOVA

Za slanje radova potrebno je ispratiti sledeću proceduru:

• Ulogujte se na Vaš EasyChair nalog koristeći dubme ispod;
• Izaberite „author“;
• Kliknite na opciju „View“ za rad za koji želite da pošaljete;
• U gornjem desnom uglu izaberite „Add file“;
• Izaberite fajl i pošaljite rad klikom na „Submit“.


Submit using EasyChair

Rezime predstavlja suštinu rada i traba biti između 150 i 200 reči. Potrebno je da ukratko rezimira pozadinu, cilj ili svrhu rada, korišćene metode, rezultate/pronalaske i zaključke istraživanja. Neophodno je korišćenje ključnih reči kako bi se lakše identifikovao sadržaj rada.

Šablone za pisanje radova možete preuzeti na stranici Šabloni za pisanje radova

U slučaju bilo kakvih problema vezanih za postavljanje rezimea molimo Vas da nam se obratite na irmes2019@kg.ac.rs. Broj radova je ograničen. Jedan autor može potpisati najviše tri rada, ali može biti prvi autor samo jednog rada. Informacije o publikovanju će biti vidljive na sajtu uskoro.