Irmes 1995 - NIŠ

Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema ‐ IRMES'95


1. Osnovni podaci


Prvi naučno stručni skup „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema“ – IRMES‐95 održan je od 19. Do 21. aprila 1995. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu. Predsednik Organizacionog odbora bio je prof. dr Vojislav Miltenović, a predsednik Programskog odbora prof. dr Milosav Ognjanović. Počasni odbor su činili profesori Zoran Savić, Milan Nedeljković, Radomir Ljubisavljević i Mira Puljizević.
Organizator konferencije bio je Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu a suorganizator JuDEKO. Glavni sponsori skupa bili su Duvanska industrija Niš i Mašinska industrija ‐ MIN Niš. U radu skupa učetvovalo je oko 250 učesnika. Predsedništvo na otvaranju naučno stručnog skupa činili su predstavnici svih Univerziteta u SRJ: prof. dr Milosav Ognjanović sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Siniša Kuzmanović sa FTN Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Vojislav Miltenović sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, prof. dr Slobodan Tanasijević sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i prof. dr Radoš Bulatović sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Podgorici.

2. Ciljevi i tematske oblasti konferencije


Ciljevi 1. naučno stručnog skupa „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema“ IRMES‐95 bili su:
• Okupljanje i pokretanje inicijative za saradnju naučnih i stručnih kadrova iz oblasti mašinskih elemenata i konstruisanja posle raspada exJU.;
• Prikaz istraživačkih aktivnosti i saznanja u oblasti metoda konstruisanja i primene CAD u konstruisanju;
• Razmena iskustava, kroz javne prezentacije dosadašnjih istraživanja i saznanja u oblasti prenosnika snage i kvaliteta mašinskih sistema.

Na skupu je su izložena 137 rada od kojih su 21 rad podneli autori iz inostranstva i to iz Makedonije 7, iz Bugarske 6, iz Rumunije 6 i iz Slovačke 2.

Rad naučno stručnog skupa obuhvatio je sledeće tematske oblasti:
• Proces konstruisanja i CAD (42 rada)
• Prenosnici snage i kretanja (53 rada)
• Kvalitet mašinskih sistema (39 rada)

Za svaku od tematskih oblasti na Plenarnoj sednici izložen je po jedan uvodni referat:
• Savić Z.: Pouzdanost ‐ viši stepen tačnosti provere čvrstoće elemenata konstrukcija
• Stanboliev D.: Kriterijum za izbor postupka proračuna zupčanika
• Popović P.: Globalni problemi sistema kvaliteta

Rad skupa odvijao se u sledećim sekcijama:
1.Procesi i metode konstruisanja, modeliranje, optimizacija (11 rada)
2. CAD, sopstveni računarski programi, eksperimentalna ispitivanja (12 radova).
3. Tehnologičnost (9 rada).
4. Pouzdanost, sigurnost, dijagnostika (7 rada).
5. Vibracije sklopova i elemenata (12 rada).
6. Kvalitet konstrukcija (11 rada).
7. Opterećenja, naponi, FE (12 radova).
8. Zupčanici i zupčasti prenosnici (38 radova).
9. Vratila i osovine (11 radova).
10. Zavtanjske veze i zavareni spojevi (6 rada).
11. Kaišni i frikcioni prenosnici (4 rada).

Svi radovi su recenzirani i razvrstani u sledeće kategorije: uvodni (keynote), naučni (scientific), stručni (professional), pregledni (review). Za svaki rad u Zborniku radova upisano je kojoj kategoriji pripada. Na skupu je prezentirao 13 uvodnih, 33 naučna, 58 stručnih i 33 pregledna rada.

3. Zaključci Konferencije


1. Učešće naučnih i stručnih kadrova iz oblasti metoda konsruisanja, primene CAD i FE kod konstrukcija i prenosnika iz zemlje i inostranstva uz prikaz sopstvenih rezultata istraživanja predstavlja značajnu podršku uspešnog rada obrazovnih i naučnih organizacija u zemlji;
2. Učešće 250 učesnika skupu pokazuje da uprkos teškim uslovima u kojima se sada radi postoji kadrovski potencijal koji može doprineti razvoju privrede.
3. Na skupu su prezentirani rezultati istraživanja u veoma aktuelnim oblastima kao što su metode konstruisanja, modeliranje, optimizacija konstrukcija, CAD, strukturna analiza konstrukcija primenom FE što može značajno doprineti obrazovanju kadrova iz ovih oblasti kao i primene u privrednim subjetima zemlje.


Tekst preuzet iz - ADEKO Monografija o radu društva 1973-2017