Irmes 1998 - BEOGRAD

Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema ‐ IRMES'98


1. Osnovni podaci


Drugi naučnostručni skup pod nazivom „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema“ ‐IRMES 1998 održan je održan je na Mašinskom fakultetu u Beogradu od 9.09. 1998. godine do 11. 09. 1998. godine. U radu Skupa učestvovalo je oko 150 istraživača sa univerziteta, instituta i iz privrede kao i profesora viših i srednjih škola iz oblasti mašinstva. Učesnici skupa su iz svih područja Srbije i Crne Gore, iz Republike Srpske, Makedonije, Rumunije i po jedan uesnik iz Bugarske i Francuske.

Naučnoistraživačke organizacije ‐ učesnice u radu skupa:
‐ Mašinski fakultet Beograd
‐ Mašinski fakultet Niš
‐ Mašinski fakultet Kragujevac
‐ Mašinski fakultet Podgorica
‐ Mašinski fakultet Priština
‐ Mašinski fakultet Kraljevo
‐ Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
‐ Tehnitki fakultet Bor
‐ Tehnički fakultet Čačak
‐ Tehnički fakultet Zrenjanin
‐ Rudarsko‐geološki fakultet Beograd
‐ Tehnološko‐metalurški fakultet Beograd
‐ Poljoprivredni fakultet Novi Sad
‐ Institut “Kirilo Savić” Beograd
‐ Lola institut Beograd
‐ Institut za automobile Kragujevac
‐ IRJ Industrije motora Rakovica‐Beograd
‐ IRJ‐Institut “14.oktobar” Kruševac

Pokrovitelji Skupa:
Ministarstvo za razvoj, nauku i životnu sredinu SR Jugoslavije
Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije

Otvaranje Skupa

Na otvaranju Skupa IRMES’ 98 prigodna izlaganja su imali:
1. Prof. dr Jagoš Zelenović, Savezni ministar za razvoj, nauku i životnu sredinu
2. Prof. dr Radivoje Mitrović, Zamenik ministra za nauku i tehnologiju Srbije
3. Prof. dr Dimitrije Janković, Dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu
4. Prof. dr Vojislav Miltenović, Predsednik Jugoslovenskog društva za mašinske elemente i konstrukcije JuDEKO
Prof. dr Jagoš Zelenović, Savezni ministar za razvoj, nauku i životnu sredinu, pre nego što je Skup IRMES’ 98 proglasio otvorenim, istakao je značaj ovoga Skupa u kontekstu opšteg stanja u društvu i napora da se društveni razvoj učini uspešnijim. Osvrnuo se na stanje naše nauke, na međunarodno okruženje, stanje na Kosovu i dr. Što je dalo značajan podsticaj radu Skupa.

Organizator Skupa:
Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu – Katedra za opšte mašinske konstrukcije

Nosilac organizacije:
JuDEKO – Jugoslovensko društvo za mašinske elemente i konstrukcije

Predsednik Skupa:
Prof. dr Milosav Ognjanović

2. Tematske oblasti konferencije


Osnovni ciljevi naučno‐stručnih skupova odnosno konferencija podrazumevaju prikaz stanja i trendove u razvoju nauke i struke u datoj užoj oblasti, da omoguće organizacijama i pojedincima da prikažu rezultate svojih istraživanja i omoguće neposrednu razmenu mišljenja između pojedinaca uz druženje, zbližavanje i uspostavljanje saradnje. Naučno‐stručni skup Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema – IRMES‐98, ostvario je ove ciljeve u potpunosti. U prostorijama Mašinskog fakulteta u Beogradu ostvarene su značajne komunikacije na formalnim sastancima i u neposrednom druženju. Oblast Mašinskih elemenata i sistema pokriva područje opštih mašinskih konstrukcija tj. istraživanje i razvoj metoda i pristupaka u kreiranju novih mašinskih sistema, novih komponenata mašinskih sistema, posebno mašinskih elemenata od opšteg značaja za celu oblast mašinske tehnike. Organizator je značajnu pažnju posvetio definisanju granica koju podrazumeva oblast ovoga Skupa kako bi se preklapanje sa sa drugim oblastima koje su jako prisutne na Mašinskom fakultetu u Beogradu, svelo na što manju meru.Na ovom Skupu otvorena su i značajna pitanja u vezi sa obrazovanjem inženjera za korišćenje novin metoda i alata u razvoju konstrukcija i prevazilaženju stanja u društvenom razvoju koje je stvorilo političko stanje u vezi sa raspadom zemlje i spoljašnji pritisci i ograničenja. Rezultati aktuelnih istraživanja u tom periodu prikazani su u 100 radova koji su štampani u Zborniku radova. Na samom skupu je izloženo 89 radova u trajanju najmanje od 10 monuta, a zatim su vođene diskusije na pokrenuta pitanja. Autori 11 radova nisu došli na Skup.

Izlaganja i diskusije su realizovane na plenarnoj sednici i u okviru sledećih sekcija čiji se rad odvijao paralelno u dve sale.
Sekcija A ‐ Razvoj mašinskih sistema i obrazovanje inženjera konstruktora
Sekcija B ‐ Numeričke metode u razvoju komponenata mašinskih sistema
Sekcija C ‐ Mašinski elementi (Zupčanici, Ležaji, Vratila, Opruge, Prenosnici)
Sekcija D ‐ Naponi i razaranja mašinskih delova
Sekcija E ‐ Pouzdanost mašinskih delova i sistema
Sekcija F ‐ Dinamika mašinskih sistema (Dinamička opterećenja, Vibracije, Buka)

Međusobne komunikacije, osim u okviru diskusijama na sednicama sekcija nastavljene su na kafe pauzama kao i na svečanoj večeri (banketu) koji je održan u Domu JNA u Beogradu.

3. Zaključci Konferencije


Zaključke o radu Skupa IRMES’ 98 doneo je Izvršni odbor Jugoslovenskog društva za mašinske elemente i konstrukcije JuDEKO, a koji su potvrđeni na završnoj plenarnoj sednici Skupa. Rad Skupa je ocenjen kao veoma uspešan i veoma dobro organizovan. Od 100 štampanih radova izloženo je 89. Sekcije su organizovane kao zasebni skupovi, predsedavajući su imali ulogu moderatora sa aktivnim podsticanjem diskusije i uobličavanjem zaključaka. Kao određeni nedostatak smatra se nedovoljno učešće stručnjaka iz privrede. To je posledica nedovoljne privredne aktivnosti, posebno u metalnoj industriji, što je slično i na drugim skupovima sličnog profila. Konkretni zaključci skupa IRMES ‘ 98 su sledeći.
1. Skup IRMES’ 98, posebno u sekciji A, bavi se opštom metodologijom razvoja mašinskih sistema i komponenata. Razvoju i primeni odgovarajućihsredstava specifičnih i opštih softvera mora se posvetiti znatno veća pažnja. To se odnosi i na obuku inženjera konstruktora. U skladu sa opštom tendencijom u svetu, časopisima i konferencijama potrebno je pojačati aktivnost kako u poglrdu sadržaja i podsticanja tako i u pogledu broja istraživača koji treba da budu uključeni u ove aktivnosti.
2. Mašinski elementi su osnovne komponente mašinskih sistema kojima se u istraživanjima ne posvećuje dovoljna pažnja. Usavršavanje postojećih i razvoj novih komponenata (novih mašinskih elemenata), je uslov za brži razvoj specifičnih mašinskih sistema. Primenom numeričkih metoda obrađenih u sekciji B i eksperimentalnih metoda pretežno obrađivanih u sekciji C, taj proces može se učiniti uspeš
3. Naponska stanja, razaranja i pouzdanost je naučna disciplina u oblasti opštih mašinskih konstrukcija tradicionalnog karaktera. Oseća se nedostatak mnogih teorijskih znanja. Preovlađuje eksperimentalni (empirijski) rad. Treba uložiti napor da se prodre u suštinu mnogih fenomena.
4. Dinamika mašinskih sistema je vrlo značajna u oblasti opštih mašinskih konstrukcija. Gotovo svi mašinski sistemi su izloženi dinamičkim opterećenjima i vibracijama i generišu značajnu buku koju emituju u okolinu. Od poznavanja ovih stanja u značajnoj meri zavisi kvalitet rada mašinskog sistema. Ova znanja omogućuju konstruktorima da kreiraju mirne i tihe mašine visokog kvaliteta.
5. Dalji rad u oblasti istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema treba da se nastavi znatno većim intenzitetom. Jugoslovensko društvo za mašinske elemente i konstrukcije JuDEKO, organizaciju sledećeg skupa IRMES‐2000 poverilo je Mašinskom fakultetu u Podgorici. Za naredni IRMES‐2002 planira se Mašinski fakultet u Srpskom Sarajevu.


Tekst preuzet iz - ADEKO Monografija o radu društva 1973-2017