Irmes 2011 - ZLATIBOR

Research and Development of Mechanical Elements and Systems‐ IRMES 2011


1. Osnovni podaci


7 međunarodna konferencija „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema“ ‐ IRMES 2011 održana je 27. i 28. oktobra 2010.godine u prostorijama Hotela MONA na Zlatiboru. Ukupno je na skupu prisustvovalo oko 220 učesnika. Konferenciju je otvorio prof.dr Radivoje Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj republike Srbije.

Organizator konferencije:
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu

Suorganizatori konferencije:
ADEKO – Association for Design, Elements and Construction
IFToMM ‐ International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science

Naučnoistraživačke organizacije ‐ učesnice u radu skupa:
• Romanian Association of Mechanical Transmissions
• Institute of Structural and Computational Mechanics, Berlin Institute of Technology (TU Berlin), Germany
• Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sada, Srbija
• Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
• Mašinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
• Mašinski fakultet u Kraljevu, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
• School of Mechanical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
• Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
• Faculty of Engineering, University of Resita "Eftimie Murgu", Romania
• Faculty of Mechanical Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Hungary
• Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, Slovenia
• Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Sofia, Bulgaria
• Mašinski fakultet, Univerzitet Novo Sarajevo, Bosna i Hercegovina
• Mašinski fakultet, Univerzitet Crne gore, Crna gora
• Faculty of Mechanical Engineering, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, FYROM
• Technical Faculty Bitola, University St. Kliment Ohridski in Bitola, FYROM

Predsednik Konferencije
Prof. Dr.‐Ing. Vojislav Miltenović

2. Ciljevi i tematske oblasti konferencije


Nove tehnologije, globalizacija i želja kupaca ka individualnosti, kvalitativno visokovredni proizvodi primoravaju danas preduzeća da poboljšaju procese razvoja svojih proizvoda. To podrazumeva podršku procesima u preduzeću tokom kompletnog životnog ciklusa proizvoda od prvobitne ideje o proizvodu, preko razvoja proizvoda, njegove proizvodnje, njegovog usavršavanja i obezbeđenja kvaliteta do njegovog održavanja u toku eksploatacije. Procesi razvoja proizvoda su više od običnog inženjerskog rada. Portfolio proizvoda mora analizirati i preispitati koncept proizvoda sa aspekta njegove realizacije. To zahteva obimno povezivanje internog područja i spoljašnjih timova. Novi proizvodi moraju zbog toga sa visokim kvalitetom i po mogućstvu malim troškovima razvoja da stignu na tržište.

Preduslov razvoja novih visoko kvalitetnih proizvoda i proizvodnje visoke produktivnosti i efikasnosti je ovladavanje znanjem, koje je rezultat istraživanja u nauci i tehnologiji.

Zadovoljstvo i uspeh konstruktora ogleda se pre svega u tome da, uprkos brojnim ograničenjima i problemima, otkriva i nalazi nova konstrukciona rešenja, da doživi da njegovi proizvodi besprekorno funkcionišu i da su široko zastupljeni u okruženju.

Ciljevi 7. međunarodne konferencije „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema“ IRMES 2011 (7th International Scientific Conference “Research and Development of Mechanical Elements and Systems” 2011) su:
• okupljanje naučnih i stručnih kadrova iz oblasti istraživanja i razvoja novih proizvoda;
• prikaz novih konstrukcionih rešenja vezanih za energetsku efikasnost, korišćenju raspoloživih resursa, smanjenu cene samih proizvoda, ...
• razmena iskustava, kroz javne prezentacije dosadašnjih istraživanja i saznanja, takođe imaju za cilj podsticanje privrednih aktivnosti u regionu.

Od 154 prijavljena rada Naučni odbor konferencije prihvatio je 114 rada autora iz 63 institucije iz 21 zemlje Evrope i Azije: Austrija, Bosna i Hercegovina, Belorusija, Bugarska, Francuska, Nemačka, Grčka, Hrvatska, Češka republika, Mađarska, Italija, Kazahstan, Makedonija, Crna gora, Poljska, Rumunija, Rusija, Slovačka, Slovenija i Španija.

Prezentacije obuhvataju trendove u oblasti istraživanja i razvoja mašinskih elemenata i sistema i prikazane su u okviru sledećih tematskih oblasti:
1. Industriski razvoj proizvoda
2. CARD razvoj proizvoda pomoću računara
3. Mehatronika i automatsko upravljanje
4. Sigurnost, kvalitet i pouzdanost
5. Materijali, tehnologije i tribologija
6. Vibracije i buka, ispitivanje i monitoring
7. Mašinski sistemi i komponente

3. Zaključci Konferencije

1. Učešće naučnih i stručnih kadrova iz oblasti istraživanja i razvoja novih proizvoda iz 21 zemalje (Austrija, Bosna i Hercegovina, Belorusija, Bugarska, Francuska, Nemačka, Grčka, Hrvatska, Češka republika, Mađarska, Italija, Kazahstan, Makedonija, Crna gora, Poljska, Rumunija, Rusija, Slovačka, Slovenija i Španija) uz prikaz rezultata istraživanja u ovoj oblasti su značajan podsticaj i podrška privrednim subjektima na održivom razvoju i razvoju novih visoko kvalitetnih proizvod.
2. Preduslov razvoja novih visoko kvalitetnih proizvoda i proizvodnje visoke produktivnosti i efikasnosti je ovladavanje znanjem, koje je rezultat istraživanja u nauci i tehnologiji. U tom smislu ukazano je na značaj obrazovanja i zapošljavanja mladih visoko kvalitetnih kadrova, koji su motor razvoja privrede svake zemlje. Ukazano je i na nedostatke obrazovanja u našim uslovima.
3. Na skupu su prezentirani rezultati istraživanja u oblasti energetske efikasnosti i korišćenja raspoloživih resursa u ovoj oblasti, što može značajno doprineti poboljšanju energetske efikasnosti, kao jednog od strateških pravaca u razvoju zemalja regiona.
4. Razmena iskustava, kroz javne prezentacije dosadašnjih istraživanja i saznanja u oblasti informacionih tehnologija, mehatronike, automatskog upravljanja, pouzdanosti i kvaliteta proizvoda, kao i materijala i novih tehnologija, takođe mogu doprineti podsticanje privrednih aktivnosti u regionu
5. Na skupu su prezentirani i radovi mladih istraživača, što treba da posluži njihovoj afirmaciji i sticanju potrebnih referenci za buduća istraživanja.IRMES `06 je pokazao da znanje kao rezultat istraživanja u nauci i tehnologiji treba u što većoj mjeri primjenjivati u praksi. Ukazao je i na važnost inovacijai permanentnog obrazovanja stručnih kadrova.


Tekst preuzet iz - ADEKO Monografija o radu društva 1973-2017