Irmes 2006 - MRAKOVICA

Research and Development of Mechanical Elements and Systems‐ IRMES 2006


1. Osnovni podaci


Šesta međunarodna konferencija „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema“ ‐IRMES 2006 održana je 21. i 22. septembra 2006. godine u prostorijama Hotela MONUMENT na Mrakovici (planina Kozara). Ukupno je skupu prisustvovalo oko 150 učesnika. Konferenciju je otvorio prof. dr Vojislav Miltenović, predsjednik ADEKO – Association for Design, Elements and Construction.

Organizator konferencije:
Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Suorganizator konferencije:
ADEKO – Association for Design, Elements and Construction

Naučnoistraživačke organizacije ‐ učesnice u radu skupa:
• Mašinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, RS, BiH
• Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu, SCG
• Mašinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, SCG
• Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, SCG
• Mašinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, RS, BiH
• Fakultät für Maschinenwesen, Technische Universität München, Deutschland
• Science Akademie Bulgaria, Bulgaria
• Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, SCG
• Mašinski fakultet Podgorica, Univerzitet u Crnoj Gori, SCG
• Fakultet za strojništvo, Univerzitet u Mariboru, Slovenia
• Univerzitet Kiril i Metodij,FYROM
• Fakultet Strojarstva, Sveučilište u Mostaru, FBiH, BiH

Predsednik Konferencije
Prof. dr Drago Blagojević

2. Ciljevi i tematske oblasti konferencije


U zadnjoj deceniji XX vijeka razvoj proizvodnog mašinstva na prostorima bivše Jugoslavije bio je usporen, a ponegđe čak i zaustavljen. Ovakav tok razvoja posebno je prisutan u mašinogradnji i metalskoj industriji koje, kao što je poznato bitno utiču na intenzitet razvoja drugih privrednih grana, kao i obrazovanje stručnjaka svih profila u području proizvodnih tehnika i tehnologija. I pored takve situacije, kao svijetlet ačke u ovim privrednim granama egzistiraju obrazivanje kadrova i naučno‐istraživački rad. Osnovni preduslov razvoja svake zemlje je da zadovolji postojeće tržište i eventualno ga proširi. A tržište postavlja sve složenije zahtjeve u pogledu produktivnosti, kvaliteta i brzine osvajanja novih proizvoda. U oštroj tržišnoj konkurenciji, proizvođač mora uvjek da nalazi nova konstrukciona rješenja mašinskih sistema i njihovih komponenata. Razmjena iskustva kroz javne manifestacije dosadašnjih istraživanja i saznanja, takođe imaju za cilj podsticanje proizvodnje i tehničkog razvoja industrije. Međunarodna konferencija IRMES, sa višegodišnjom tradicijom na prostorima bivše Jugoslavije, svojim redovnim održavanjem i pored svih nedaća koje su zadesile i prate ove prostore, doprinosi da još uvijek sa velikom dozom optimizma utičemo na budućnost tehničke nauke kod nas.

Cilj naučno‐stručnog skupa IRMES 2006, koji se održava u Banjaluci, odnosno planini Kozara, je okupljanje naučnih istručnih kadrova iz oblasti istraživanja i razvoja novih proizvoda i razvoja novih konstrukcijskih rješenja mašinskih sistema i njihovih komponenata. Mašinski elementi su bazne komponente mašinskih sistema i sa komponentama višeg nivoa složenosti čine osnovni predmet rada. Radovi su razvrstani prema glavnim sadržajima u sljedećih nekolik ogrupa, odnosno oblasti:

A – Razvoj mašinskih sistema je područje kojim su obuhvaćeni radovi koji tretiraju problematiku razvoja koncepcije odnosno principa rada mašinskih sistema, izbor varijantnih rješenja i izbor optimalnih parametara konstrukcija. U ovu grupu svrstani su radovi koji obrađuju problematiku modeliranja oblika mašinskih dijelova, proračun, i CAD.

B – Prenosnici snage je područje u kojem su svrstani radovi u kojima je obrađena problematika zupčanika, kotljajnih ležaja i kompletnih prenosnika snage, zupčanih i drugih. Dominiraju radovi u kojima su mašinski elementi osnovni predmet i cilj istraživanja. Obuhvaćeni su i radovi koji obrađuju i kaišne parove, opruge, vratila i sl.

C – Vibracije i buka mašinskih sistema je u ovoj grupi radova predstavljena kroz analizu i primjenu vibracija, buke i dinamičkih sila. To su radovi koji vibracije, buku i dinamičke sile analiziraju kao pojavu odnosno posljedicu ili njihove efekte primjenjuju za realizaciju tehničkog procesa u sistemu.

D – Nadzor i održavanje mašinskih sistema. U ovu grupu svrstani su radovi koji se uglavnom bave dijagnostikom i oštećenjem dijelova, nadzorom i zaštitom mašinskih sistema, kao i održavanjem konkretnih mašinskih sistema.

E – Ispitivanje i materijali. Istraživanja u oblasti materijala suposljednjih godina intenzivirana. Tako su u radovima na ovom skupu izloženi trendovi razvoja materijala, otpornosti izdržljivost materijala kod različitih aplikacija, tehnološke metode za uvećanje radnih karakteristika konkretnih mašinskih dijelova, itd.

3. Zaključci Konferencije


1. IRMES `06 jeomogućio razmjenuznanja i iskustava iz oblasti razvoja proizvoda, istraživanja i proračuna mašinskih elemenata i sistema, tribologije, vibracija, materijala, održavanja i dr.
2. IRMES `06 je okupio naučne i stručne radnike jugoistočne Evrope i dao doprinos podsticanju razvoja nauke i privrede u regionu. To je još jedna potvrda globalne posvećenosti nauci.
3. IRMES `06 je skup na kome su prezentovani vrlo kvalitetni radovi vodećih naučnika, kao i radovi mladih istraživača u kojima su predstavljeni rezultati njihovih dosadašnjih istraživanja i pravci budućih istraživanja.
4. IRMES `06 je okupio i dosta inženjera iz privredekoji sukroz izlaganje radova i diskusije razmjenili mišljenja sanaučnim radnicimi doprinjeli spajanju teorije i prakse.
5. IRMES `06 je pokazao važnost razvoja novih proizvoda za cjelokupan napredak društvene zajednice i uspjeh proizvodnih subjekata, istaknuta je neophodnost razvoja proizvoda visokog kvaliteta i uspostava proizvodnje visoke produktivnosti i efikasnosti.
6. IRMES `06 je pokazao da znanje kao rezultat istraživanja u nauci i tehnologiji treba u što većoj mjeri primjenjivati u praksi. Ukazao je i na važnost inovacijai permanentnog obrazovanja stručnih kadrova.


Tekst preuzet iz - ADEKO Monografija o radu društva 1973-2017