Irmes 2002 - JAHORINA

The 4th Scientific proff. with international participation „Research and Development of Mechanical Elements and Systems –IRMES 2002”


1. Osnovni podaci


Četvrta naučna konferencija sa međunarodnim učešćem ”Istraživanje i razvoj mašinskih sistema” IRMES 2002 održana je19. i 20. septembra 2002. godine u prostorijama na Jahorini, Srpsko Sarajevo. Ukupno je na skupu prisustvovalo oko 200 učesnika.

Organizator konferencije:
JUDEKO – Jugoslovensko društvo za mašinske elemente i konstrukcije
Mašinski fakultet Univerziteta u Srpskom Sarajevu

Naučnoistraživačke organizacije ‐ učesnice u radu skupa:
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sada, Srbija
Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Mašinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
Mašinski fakultet u Kraljevu, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija
Mašinski fakultet, Univerzitet Crne gore, Crna gora
Mašinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, BiH
Elektotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, BiH

Predsednik Konferencije
Prof. dr Momir Šarenac


2. Ciljevi i tematske oblasti konferencije


Cilj ovog naučno‐stručnog skupa je okupljanje naučnih i stručnih kadrova iz oblasti istraživanja i razvoja novih proizvoda i razvoja novih konstrukcijskih rješenja mašinskih sistema i njegovih komponenata. Cilj je i razmjena iskustva kroz javne prezentacije dosadašnjih istraživanja i saznanja, kao i podsticanje razvoja mašinogradnje u Republici Srpskoj.

Na ovom skupu ukupno je izloženo 146 radova, uključujući 5 plenarna predavanja, pođeljenih u sljedeće oblasti:
1. Razvoj mašinskih sistema – 16 radova;
2. Radno opterećenje mašinskih sistema – 9 radova;
3. Zamor i razaranje – 15 radova;
4. Materijali ‐22 rada;
5. Odlučivanje, modeliranje, proračuni ‐16 radova;
6. Primjena metoda MKE – 8 radova
7. Vibracije i buka mašinskih sistema – 7 radova
8. Zupčanici i prenosnici – 15 radova;
9. Planetarni i specijali prenosnici – 8 radova;
10. Transmisija – 8 radova;
11. Održavanje mašinskih sistema ‐ 9 radova;
12. Obrazovanje inženjera konstruktora – 8 radova.


Tekst preuzet iz - ADEKO Monografija o radu društva 1973-2017