Irmes 2004 - KRAGUJEVAC

Research and Development of Mechanical Elements and Systems‐ IRMES 2004


1. Osnovni podaci


5 međunarodna konferencija „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema“ ‐IRMES 2004 održana je16. i 17. septembra 2004. godine u prostorijama Hotela ŠUMARICE u Kragujevcu. Ukupno je na skupu prisustvovalo oko 209 učesnika. Konferenciju je otvorio dr Slobodan Tanasijević, red. prof. Mašinskogfakulteta u Kragujevcu.

Organizator konferencije:
Mašinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

Suorganizator konferencije:
Jugoslovensko društvo za mašinske elemente ikonstrukcije – JuDEKO

Naučnoistraživačke organizacije ‐ učesnice u radu skupa:
- Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu, SCG
‐ Mašinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, SCG
‐ Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, SCG
‐ Mašinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, RS, BiH
‐ Fakultät für Maschinenwesen, Technische Universität München, Deutschland
‐ Science Akademie Bulgaria, Bulgaria
‐ Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, SCG
‐ Mašinski fakultet Podgorica, Univerzitet u Crnoj Gori, SCG
‐ Fakultet za strojništvo, Univerzitet u Mariboru, Slovenia
‐ Univerzitet Kiril i Metodij,FYROM
‐ Mašinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, RS, BiH
‐ Fakultet Strojarstva, Sveučilište u Mostaru, FBiH, BiH

Predsednik Konferencije
Prof. dr Slobodan Tanasijević

2. Ciljevi i tematske oblasti konferencije


Analizirajući vekovnu spregu i međusobne odnose čoveka i industrijskog proizvoda u svakoj fazi životnog ciklusa, opravdano je reći da je industrijski proizvod razvijena i u industrijskim uslovima proizvodnje realizovana materijalna tvorevina. Realizovana po potrebi, volji i u interesu čoveka, određenih karakteristika, radi neposrednog ili posrednog zadovoljenja određenih ljudskih potreba.

Proizvod je najkarakterističniji parametar tehničkog razvoja jedne zemlje gde se pod tehničkim razvojem podrazumeva plansko i sistemsko stvaranje i usavršavanje proizvoda ili procesa. Naučno‐stručni skup IRMES `04 nastavlja tradiciju prethodnih skupova koji okupljaju naučne i stručne kadrove iz oblasti istraživanja i razvoja novih proizvoda, kao i novih konstrukcijskih rešenja mašinskih sistema i njihovih komponenata. Ali i stručnjake koji se bave naučnim disciplinama čvrsto vezanim za nauku o konstruisanju i razvoj proizvoda. Bez kojih bi proizvod bio manje kvalitetan, siguran i lep. Učesnici IRMES‐asu stručnjaci karakteristične intelektualne posvećenosti stvaralaštvu, kreativnosti, orginalnosti, intuiciji, imaginaciji i mašti.

Ciljevi 4. međunarodne konferencije „Istraživanje i razvoj mašinskih elemenata i sistema“ IRMES 2004 (4th International Scientific Conference “Research and Development of Mechanical Elements and Systems” 2004) su da se kroz razmenu iskustava i kroz javne prezentacije dosadašnjihistraživanja i saznanja obogati baza znanja i sistematizovanih informacija ali i podstakne proizvodnja i tehnički razvoj domaće industrije.

Od 158 prijava Programski odbor je za konačni program Skupa odabrao 116 radova, štampanih u Zborniku radova. Svrstani u 13 tematskih oblasti radovi pokrivaju skoro sve discipline značajne za oblast istraživanja i razvoja mašinskih sistema i razvoj novih proizvoda.

Prezentacije obuhvataju trendove u oblasti istraživanja i razvoja mašinskih elemenata i sistema i prikazane su u okviru sledećih tematskih oblasti:
1. Razvoj mašinskih sistema i komponenata;
2. CAD i inteligentni sistemi;
3. Radna opterećenja i naponska stanja;
4. Sigurnost, kvalitet i pouzdanost;
5. Materijali, termička obrada, razaranja;
6. Tribologija mašinskih sistema;
7. Vibracije i buka mašinskih sistema;
8. Ispitivanje mašinskih sistema;
9. Nadzor (Monitoring) i održavanje mašinskih sistema;
10. Prenosnici snage i kretanja;
11. Mašinski spojevi;
12. Mašinski sistemi za tečnost i gasove;
13. Obrazovanje inženjera konstruktora.

3. Zaključci Konferencije


1. IRMES `04 je okupio stručnjake država nastalih od bivše Jugoslavije, ali i iz država bližeg okruženja (Bugarske i Rumunije). To je još jedna potvrda globalne posvećenosti nauke koja približava, vezuje i ukida granice.
2. Da bi se postojala proizvodnja visoke produktivnosti i efikasnosti, kao i visoko kvalitetni proizvodi potrebno je ovladati znanjem. Znanje je rezultat istraživanja u nauci i tehnologiji, i u tom smislu su prikazane inovacije u obrazovanju stručnih kadrova.
3. Razmena iskustava i saznanja iz oblasti mašinskih sistema, tribologije, ispitivanja, obrade, kvaliteta, i dr. takođe mogu doprineti podsticanju razvoja nauke i privrede u regionu.
4. Na skupu su prezentirani i radovi mladih istraživača kao uvod u njihova buduća istraživanja što trebaposluži njihovoj afirmaciji.


Tekst preuzet iz - ADEKO Monografija o radu društva 1973-2017